ARCHIVE

Artistic
Research
Week 2022

Zoomlink:

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.

Rosamunde, igen och igen… I avståndet mellan denna kärlek och ordet utan förbarmande

Rosamunde, igen och igen

I avståndet mellan denna kärlek och ordet utan förbarmande

/

Rosamunde, again and again…

In the interval between this love and the word without mercy

 

Om du frågar en operaälskare vad det är med opera som den älskar är det nog få som skulle framhålla olika librettons tematik eller narrativ. En del skulle referera till uppsättningar som stora upplevelser, men för samtliga står sannolikt musiken i sig i första rummet. Och ännu mer precist: de som får musiken att ljuda ur sina kroppar – sångarna. För en passionerad operaälskare är det operasångaren som är den verkliga passionen, de som genom sina röster spränger tiden och rummet och får kroppens konturer att bågna. Fenomenet återkommer inom dans och teater; upptagenheten vid dansaren respektive skådespelaren, vid kropparna. Jag vill se på det som något annat än personkult, jag vill se på det som något politiskt. Jag är upptagen av hur den tränade sceniska kroppens drivna förhållande till komplexa material kan verka för subversiva gestaltningar av subjekt. Det vill säga: hur det att röra sig politiskt för en skådespelare, dansare eller operasångare inte främst har med tematik eller val av iscensättning att göra utan med motståndet som materialet erbjuder, den metodiska och tekniska precisionen det kräver. Snarare än att betrakta scenisk gestaltning som ett arbete med syfte att lyfta fram och levandegöra berättelser, vill jag framhålla det som ett socialt och politiskt tillblivande där den gestaltande kroppen kan betrakta sig själv och få en möjlighet att i ett politiskt rum vända sig mot den andre.

 

I min presentation kommer jag djupdyka in i en skådespelares arbete med dramatisk text som erbjuder motståndet jag talar om, nämligen mitt eget arbete med Elfriede Jelineks Rosamunde ur Prinsessdramer. Jag kommer göra det genom att läsa en text ur min avhandling Omförhandlingar: kropp, replik, etik. Texten har rubriken Rosamunde, igen och igen… och är ett slags stream of consciousness genom mitt arbete med monologen där Jelineks repliker sömlöst letar sig in i mina formuleringar, formuleringar som i sin tur står i nära dialog med Simone de Beauvoirs feministiska existentialism och tvetydiga etik.

 

Presentationen och läsningen genomförs på svenska.

/

The presentation and reading will be held in Swedish.

Work Group

Objective Enactive
This online lecture-demonstration unfolds the term ´Poetic Materiality´ within the context of designing and choreographing with Somatic Costumes. Through critiquing and applying the somatic practice of Skinner Releasing Technique, the poetics of philosopher Gaston Bachelard and the materiality of anthropologist Tim Ingold, this talk begins to map poetic and material agencies between bodies-costumes within the design-performance encounter.

Artist Talk

Objective Enactive

This talk will focus on the first outcome of Glitsch(ening) Ci(rculari)ty, a tripartite site-specific, where I am pursuing a speculative exploration of the ecology of the city, between the urban and the biological, unfolding its layers and materiality of time. The talk will end in a conversation between fellow researchers and artists in the collaborative project Urban Ecologies, where Glitsch(ening) Ci(rculari)ty, is generated from.

Presentation

Polyvocal Tongue The presentation will focus on relational ethics and polyvocality in performative text. It will also explore the use of plural languages in a play, looking at how a polylingual praxis can open up new aesthetic potential in playwrighting and in artistic research in general.

Conversation

TRANSPOSITIONS— JAR, Mette Edvardsen and modular diaries At the start, the idea for an artistic research conversation with Mette Edvardsen did not spring out of the topics shortlisted for the conference—hospitality, vulnerability and care—but a book that she had co-edited, and dropped in my shelf.

Panel Discussion

The Ethics of Vulnerability and Artistic Research

Any ethical framework must take account of the vulnerability of the human condition. This is significant in all creative endeavours – especially in artistic practice and the teaching of it – since the very act of creating something and putting it out into the world is an expression of vulnerability.