Artistic
Research
Week 2023

Dean Boel Christensen-Scheel, Trine Wester, Gunhild Vatn, Jan Petterson, Tiril Schrøder, Saša Asentić, Marte Eknæs “Opening of the Arts and Craft department, KUF Week”

12.00 – 13.00 Coffee and mingle at Formsalen 

13.00 – 14.00 Official opening Arts and Craft department KUF day.  

 By Dean Boel Christensen-Scheel 

14.00 – 14.30 Decoding Ceramics (this presentation will be in Norwegian)  

Trine Wester og Gunhild Vatn, Kunst og Håndverk, keramikk avdelingen, Decoding Ceramics er et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Academy of Arts, Architecture and Design i Praha, NOVA University i Lisboa,WeißenseeAcademy of Art Berlin og KHiO. 

Bakgrunnen for dette samarbeidet er en trend der vi ser at spesialisert kunnskap innen keramikk-håndverket fragmenteres og går tapt- både lokalt, i industrien og innen høyere utdanning. Denne kunnskapen forvaltes ofte av enkeltpersoner og blir derfor svært sårbar. Som en respons på dette har 5 av Europas ledende utdanningsinstitusjoner gått sammen i en felles innsats med å samle og dele noe av den kunnskap den enkelte institusjon og dennes nettverk besitter. Gjennom kartlegging og dokumentasjon av keramiske prosesser pr i dag, teknologier, materialkunnskap, undervisningsmetoder og lokal-ekspertise etableres et nettverk av aktører og et arkiv der dette samles. Arkivet vil være åpent for alle, og henvender seg både til fagspesifikke institusjoner, enkelt-kunstnere og andre interesserte. Gjennom dette digitale arkivet etableres nye måter å overføre kunnskap innen tradisjonelle håndverk og kontemporær verkstedpraksis. 

Trine Wester jobber som førsteamanuensis ved avdeling Kunst og Håndverk.    

Wester beskriver at en vesentlig del av sitt KUF-arbeid består av utprøving og utforsking av det estetiske potensialet i digital teknologi og nye medier. Omdreiningspunktet er møter mellom det fysiske materielle og det digitalt medierte.   “- Begrepet Det Teknosublime er en god beskrivelse for mitt interessefelt. Jeg kjenner ofte en skrekkblandet fryd i møte med digital teknologi. Det svimer når jeg tenker på potensialet i teknologien, både den destruktive og det konstruktive.”   

Gunhild Vatn er kunstner og førsteamanuensis ved OsloMet. Hun skal tiltre som professor i keramisk kunst ved KHIO 1 juli, og er nå tilknyttet fagområdet Keramikk gjennom prosjektet CRAFT. Hun har en Mastergrad i Keramisk kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, og i sin forskning er hun opptatt av kunstens rolle i samfunnet. Hennes kunstpraksis omfatter både gruppeutstillinger og separatutstillinger i Norge og Internasjonalt, og hennes verk er representert i flere museer og samlinger.www.vatn.info

14.45 – 15.15 Researching historical print archives to integrate ‘found’ knowledge into post-digital printmaking workshops.  By Jan Petterson, Artist, Professor of Print & Researcher (this presentation will be in English) 

I have for the past 25 years researched old photomechanical processes where my main focus has been especially photogravure or heliogravure on copper. I have also researched photoetching & collotype. 

This lecture will concern research into historical print archives/institutions as well as interviews with persons & other relevant archives.  

Current research involves researching European archives in reference to historical imprints, fragments, recovered & retrieved objects. This research is put into a framework of actions that consist of recycling of already printed information be it own artwork put into a new contextual framework or historically produced work from archives put into new form. 

Jan Pettersson, Artist, Professor of Print & Researcher 

As Head of Print, my focus is on the relevance of print as a concept within contemporary art. With over twenty years’ experience running printmaking workshops in Norway’s art universities, I am also a founding partner of Trykkeriet, an international print editioning studio in Bergen. Pettersson was educated at Grafikskolan FORUM, Malmö under Professor Bertil Lundberg; Atelier 17, Paris under SW Hayter; and NYU, New York under Professor Krishna Reddy. His prints are held in international public collections. 

In 1979 I took an evening class in intaglio printmaking. The experience gained during those hours set the premises for my interest in the media of printmaking. I also started researching old photographic print processes. This research led to specializing in photo-based print media, with artistic research into multi-color copperplate photogravure on copper. 

My art projects are based on my own private history, research, travel, film, music, art history, theory and fiction. The unconscious identification of being connected to events from the past, present, and future is an important prerequisite for me in the realization of my work.  

Seminar: Printmaking in the Expanded Field, Oslo National Academy of Art, 2015 

Research Publications: Printmaking in the Expanded Field, KHiO 1st Edition 2017 & 2nd Edition 2019 

Photogravure and Archaeological Research, KHiB 2007, Artistic Research published on CRISTIN 

15.30 – 15.45 Meet our newest PhD candidate, Sasa Asentic (English Language), as part of MEMORYWORK research project.

15.45 – 16.00 «Digital drawing and the feeling of alienation», Film screening by Tiril Schrøder (English Language, professor in Drawing.                                                    Video of her presentation that she gave at the Impact 12 conference in autumn 2022.10 minutes. 

Tiril Schrøder, f. 1969 i Norge, har studert maleri og tegning ved Kunstakademiene i Hamburg og Oslo og har i tillegg et hovedfag i Teori og Formidling fra Kunstakademiet i København. Hun arbeider nå hovedsakelig med tegning utført digitalt, og er opptatt av hvordan de digitale tegneverktøyene påvirker tegningens prosess og resultat.  

We move from Form salen to ROM for kunst og arkitektur, Maridalsveien 3, 0178 Oslo

17.00 – 18.00    Discussion and opening of Circulation Realm (English Language)  

With Michael Amstad (filmmaker Berlin) Nicolau Vergueiro (artist Los Angeles / São Paolo), Gjertrud Steinsvåg (Artistic director, ROM), Will Bradley (Artistic director, Kunsthall Oslo) and Marte Eknæs (PhD fellow KHiO)

18.00 Opening of Exhibition, ROM (English Language) Marte Eknæs, PhD Fellow, Art and Craft department   

Circulation Realm (? is an exhibition about the making of an exhibition.    

This exhibition looks outwards: what role can art play outside of the art space? and inwards: how does the process of making an exhibition adapt to changes in the personal sphere?    

The material, technical and social building blocks of the process will be the elements of the exhibition, making visible what is normally hidden from the public behind the surfaces of the gallery. A key element in this process is the contract between the institution and the artists. This document lays out the framework of the exhibition as determined by available resources and terms set by the collaborating bodies. Written in collaboration and updated through the process, the contract is an active element in the show providing a reference point to all the other works included.   

The presentation will be a public reading and discussion of the contract by its signees within the exhibition. From the view within a completed installation, we will look back at how the contract has guided us in the process and influenced the outcome. We will also discuss the transformation of the contract from internal document to public exhibition element. How does showing the contract alongside other works, instruct, complicate or implicate their meaning? Seeing the visual and textual form of a contract as connector to other areas of society, we will consider its affordances. What possibilities and constraints does this form contain?        Marte Eknæs’ research project has the working title Infrastructure of the Artwork. She describes her practice as situation specific and employs a wide range of materials and mediums, including found and fabricated sculptural elements, digital collages, text, video and drawing.  She also often works collaboratively with other artists and in cross-disciplinary constellations.   

She studied at the Environmental Art Department of Glasgow School of Art and California Institute of the Arts, Valencia for her BFA, and received an MFA from Central Saint Martins College of Art and Design, London. Selected exhibitions include Kunsthall Oslo; Between Bridges, London; Bonner Kunstverein, Bonn; Trondheim Kunstmuseum; Munchmuseum on the Move, Oslo (with Nicolau Verguiro); Kunsthall Stavanger and Efremidis, Berlin. Her video collaborations with Michael Amstad have been screened at UKS, Oslo; Kölnischer Kunstverein, Cologne; Volksbühne, Berlin and The Kitchen, New York. 

Work Group

Objective Enactive
This online lecture-demonstration unfolds the term ´Poetic Materiality´ within the context of designing and choreographing with Somatic Costumes. Through critiquing and applying the somatic practice of Skinner Releasing Technique, the poetics of philosopher Gaston Bachelard and the materiality of anthropologist Tim Ingold, this talk begins to map poetic and material agencies between bodies-costumes within the design-performance encounter.

Artist Talk

Objective Enactive

This talk will focus on the first outcome of Glitsch(ening) Ci(rculari)ty, a tripartite site-specific, where I am pursuing a speculative exploration of the ecology of the city, between the urban and the biological, unfolding its layers and materiality of time. The talk will end in a conversation between fellow researchers and artists in the collaborative project Urban Ecologies, where Glitsch(ening) Ci(rculari)ty, is generated from.

Presentation

Polyvocal Tongue The presentation will focus on relational ethics and polyvocality in performative text. It will also explore the use of plural languages in a play, looking at how a polylingual praxis can open up new aesthetic potential in playwrighting and in artistic research in general.

Conversation

TRANSPOSITIONS— JAR, Mette Edvardsen and modular diaries At the start, the idea for an artistic research conversation with Mette Edvardsen did not spring out of the topics shortlisted for the conference—hospitality, vulnerability and care—but a book that she had co-edited, and dropped in my shelf.

Panel Discussion

The Ethics of Vulnerability and Artistic Research

Any ethical framework must take account of the vulnerability of the human condition. This is significant in all creative endeavours – especially in artistic practice and the teaching of it – since the very act of creating something and putting it out into the world is an expression of vulnerability.