ARCHIVE

Artistic
Research
Week 2021

Gjentagelsens frihet, litteratur henvisning:

Download Striper Disen Berg 2018.pdf (1,51 MB)

Keith Critslow: “The hidden geometry of flowers”

Philip Ball: “The Selfmade tapestry.  Pattern formation in nature.”

  1. Gombrich: “The Sense of Order. A study in the psychology of decorative art.”

James Trilling : “Ornament – a modern perspective.”

Om Yanagi Soetsu og 4af hans essays genfortalt ag oversat av Sys Thomsen.«Forunderlige skjønhed – vandring i japansk hverdagskunst»

Earth and venus orbits inspired pattern (Lenker til en ekstern side.)

https://vimeo.com/183741782

Workshop

“Gjentagelsens Frihet” Karen Disen

Utprøving av hvordan tilkjennegi en form.

Dette påbegynte jeg i 1988 for å illustrere hva som skal til av opptegning for å karakteriserer en form. Kravet var at en lett skulle kjenne igjen formen ved ulike framstillinger. Dette eksempelet er basert på trekanten;

Jeg fant disse mulige måtene å framstille en trekant, – hvert prinsipp har en egenart.

Siden har jeg tilført kjeglen, omdreiingslegemet.

Disse tegningene har gitt opphav til mange visuelle samtaler og aktiviserer forestillingsevne og kan brukes til å diskutere hvordan vi kan bruke illusjoner på mange måter.

Når en har kartet kan en begynne å leke/lage uendelig kombinasjons muligheter. Additive, subtraktive og variasjoner i det det er opp til hver og ens individuelle valg av hvor mye og hvordan en utformer neste generasjon, og fra hvor mange grunnprinsipper en henter noe fra:

 

Det oppstår fort mange nye hybrider som igjen kan brukes som bygge elementer; videre multiplisere, – elementer i senter,  linje- og flatekomposisjoner med og uten bindinger og der ulik grad av orden og gjentagelse og overlappinger varierer.

Måten å gjøre det på……

Siden har jeg laget disse bordene av trekanter. For i tillegg til kartet og variasjonsmuligheter i selve figuren (trekanten) samt grupperinger, – er menneskelige faktorer i form av motorikk og temperament av avgjørende karakter i en visuell framstilling. Det å tegne trekanter etter hverandre har jeg gjort for å visualisere motorikk og temperament.

Vårt språk behandler dette som en ting for det er jo bare trekanter etter hverandre, – beskrivelsen er korrekt og effektiv. Det er likevel interessant å fortsette fordi det rytmiske forløpet har tydelige variasjoner:

Det at måten vi gjør ting på virkelig presenterer uttrykket er vesentlig å huske. Det behøver ikke være noe galt med ideene, men man må kanskje bare justere måten å visualisere det på. Parallelt til det at hver og en av oss har en stemme, har et fingeravtrykk, har en måte gå på, har vi en måte å tegne på. Derfor er motorikk/temperament samt valg av teknikk, materialer avgjørende faktorer i all artikulasjon. 

Det visuelle språket kan skape likheter der utøveren ønsker og likeledes forskjeller der det er ønskelig. I likheter finner man trygghet, noe en kjenner igjen, –  i forskjellene finer man det ukjentesom kan vise vei videre og skape dynamikk. Da kan en som utøver skape spenning og/eller balanse, velge virkemidler og finne fram til et personlig uttrykk i det universelle visuellespråket.

Work Group

Objective Enactive
This online lecture-demonstration unfolds the term ´Poetic Materiality´ within the context of designing and choreographing with Somatic Costumes. Through critiquing and applying the somatic practice of Skinner Releasing Technique, the poetics of philosopher Gaston Bachelard and the materiality of anthropologist Tim Ingold, this talk begins to map poetic and material agencies between bodies-costumes within the design-performance encounter.

Artist Talk

Objective Enactive

This talk will focus on the first outcome of Glitsch(ening) Ci(rculari)ty, a tripartite site-specific, where I am pursuing a speculative exploration of the ecology of the city, between the urban and the biological, unfolding its layers and materiality of time. The talk will end in a conversation between fellow researchers and artists in the collaborative project Urban Ecologies, where Glitsch(ening) Ci(rculari)ty, is generated from.

Presentation

Polyvocal Tongue The presentation will focus on relational ethics and polyvocality in performative text. It will also explore the use of plural languages in a play, looking at how a polylingual praxis can open up new aesthetic potential in playwrighting and in artistic research in general.

Conversation

TRANSPOSITIONS— JAR, Mette Edvardsen and modular diaries At the start, the idea for an artistic research conversation with Mette Edvardsen did not spring out of the topics shortlisted for the conference—hospitality, vulnerability and care—but a book that she had co-edited, and dropped in my shelf.

Panel Discussion

The Ethics of Vulnerability and Artistic Research

Any ethical framework must take account of the vulnerability of the human condition. This is significant in all creative endeavours – especially in artistic practice and the teaching of it – since the very act of creating something and putting it out into the world is an expression of vulnerability.