ARCHIVE

Artistic
Research
Week 2022

Physical presence for this event has been canceled due to Covid-related casualties.

Ane Thon Knutsen, Exhibition and performance, “Kew Gardens”, Exhibition all week and performance Wednesday 26th of January with Janne Camilla Lyster, Department of Design.

Denne installasjonen er en utprøvning av en større installasjon som vises på Buskerud Kunstsenter høsten 2022 som er under arbeid. I respesjonsgalleriet vil to paneler bestående av 63 A3 ark hver presentere.

Installasjonen viser deler av en adaptasjon av novellen Kew Gardens, satt trykket og publisert av Virginia Woolf i 1919. Novellen er beskrevet som et forsøk på å skrive et impresjonistisk maleri og inneholder hele 55 fargebeskrivelser. Jeg har arbeidet med en kombinasjon av tekst og farge for å undersøke og utforske novellen som en malerisk tekst. Boken vil bli et omfattende og monumentalt arbeid og skal vises som installasjon. Arbeidet er satt og trykket med løse typer og spiller på PhD-prosjektet The Mark on The Wall som ble vist på Kunstnernes Hus under KUF-uka 2019. Jeg spiller i denne adaptasjonen videre på bokens romlighet. Målet er å utfordre den vante lesningen. Forholdet mellom boken og kroppen beveges fra noe man kan holde i hånden, til noe vi går inn i med hele kroppen og blir omsluttet av. Dette gir mening med en novelle som Kew Gardens, der vi beveger oss fra jordbunnen i et blomsterbed, og nesten svever fra den ene samtalen til den andre, som vi kun får bruddstykker av, gjennom rike og til tider drømmeaktige beskrivelser av farger og omgivelser.

Disse ideene og refleksjonen utvides gjennom en performance av Janne-Camilla Lyster den 26. januar i resepsjonsgalleriet.

© 2021 | Khio | Artistic Research Week Project | Powered by 3C Group International

Work Group

Objective Enactive
This online lecture-demonstration unfolds the term ´Poetic Materiality´ within the context of designing and choreographing with Somatic Costumes. Through critiquing and applying the somatic practice of Skinner Releasing Technique, the poetics of philosopher Gaston Bachelard and the materiality of anthropologist Tim Ingold, this talk begins to map poetic and material agencies between bodies-costumes within the design-performance encounter.

Artist Talk

Objective Enactive

This talk will focus on the first outcome of Glitsch(ening) Ci(rculari)ty, a tripartite site-specific, where I am pursuing a speculative exploration of the ecology of the city, between the urban and the biological, unfolding its layers and materiality of time. The talk will end in a conversation between fellow researchers and artists in the collaborative project Urban Ecologies, where Glitsch(ening) Ci(rculari)ty, is generated from.

Presentation

Polyvocal Tongue The presentation will focus on relational ethics and polyvocality in performative text. It will also explore the use of plural languages in a play, looking at how a polylingual praxis can open up new aesthetic potential in playwrighting and in artistic research in general.

Conversation

TRANSPOSITIONS— JAR, Mette Edvardsen and modular diaries At the start, the idea for an artistic research conversation with Mette Edvardsen did not spring out of the topics shortlisted for the conference—hospitality, vulnerability and care—but a book that she had co-edited, and dropped in my shelf.

Panel Discussion

The Ethics of Vulnerability and Artistic Research

Any ethical framework must take account of the vulnerability of the human condition. This is significant in all creative endeavours – especially in artistic practice and the teaching of it – since the very act of creating something and putting it out into the world is an expression of vulnerability.