Marius Holth er ansvarlig for sangundervisningen på B.A teater. I mange år har han jobbet med å utvikle «Stemmereiser» som en metode for å utvikle og å utforske stemmen. I forsknings uka inviterer han til en uformell samtale med Masterstudent Lena Sendstad . Vi vil snakke om «Stemmereiser» som metode for å utforske å utvikle stemmen, kreativiteten og sceniske prosjekter. Samtalen kommer til å gå inn på temaer rundt den autentiske stemmen, sosialisering av stemmen, forløsning av stemmen, pedagogikk, intuisjon som arbeidsverktøy, emosjonell intelligens, stemmens selvguidende egenskap og ellers de spørsmålene som dukker opp i møte med intervjuer og publikum. Han har også med seg sanger og skuespiller Marie Satyami Wiik fra Stella Polaris teater, og psykolog og livskunstner , Ann Kristin Johansen, som begge vil demonstrere stemmereiser foran publikum og snakke om prosessen. Dette er et interaktivt foredrag der publikum kna bli bedt om å bidra med både lyd og spørsmål.

Work Group

Objective Enactive
This online lecture-demonstration unfolds the term ´Poetic Materiality´ within the context of designing and choreographing with Somatic Costumes. Through critiquing and applying the somatic practice of Skinner Releasing Technique, the poetics of philosopher Gaston Bachelard and the materiality of anthropologist Tim Ingold, this talk begins to map poetic and material agencies between bodies-costumes within the design-performance encounter.

Artist Talk

Objective Enactive

This talk will focus on the first outcome of Glitsch(ening) Ci(rculari)ty, a tripartite site-specific, where I am pursuing a speculative exploration of the ecology of the city, between the urban and the biological, unfolding its layers and materiality of time. The talk will end in a conversation between fellow researchers and artists in the collaborative project Urban Ecologies, where Glitsch(ening) Ci(rculari)ty, is generated from.

Presentation

Polyvocal Tongue The presentation will focus on relational ethics and polyvocality in performative text. It will also explore the use of plural languages in a play, looking at how a polylingual praxis can open up new aesthetic potential in playwrighting and in artistic research in general.

Conversation

TRANSPOSITIONS— JAR, Mette Edvardsen and modular diaries At the start, the idea for an artistic research conversation with Mette Edvardsen did not spring out of the topics shortlisted for the conference—hospitality, vulnerability and care—but a book that she had co-edited, and dropped in my shelf.

Panel Discussion

The Ethics of Vulnerability and Artistic Research

Any ethical framework must take account of the vulnerability of the human condition. This is significant in all creative endeavours – especially in artistic practice and the teaching of it – since the very act of creating something and putting it out into the world is an expression of vulnerability.