Ph.d.prosjektet
«Level Up!», et quasi-historisk prosjekt med fokus på tilvirkning av
ornamenter, treskjæring, skapsnekkring og skriving rundt tilblivelsen
(ontogenesen) av Curious Cabinets, har oppstått som en konsekvens av det
dysfunksjonelle og schizofrene forholdet mellom Bjørn Jørund Blikstads (1981)
rolle som høgskolelektor ved en vitenskapelig kunstskole (KHiO) og hans
freelance design arbeid (IMEÜBLE), 2010-18.

Artistic
research, som er rigget dette nå foregår under, forsterker BJBs spagat ved en uttrykt
jakt etter en egen kunstnerisk epistemologi som alternativ til den
vitenskapelige, gjenspeiler den schizofrene splittelsen i vår kollektive
bevissthet beskrevet av bl.a. Aby Warburg og Paul Tillich, og åpenbarer det
provisoriske ved ARs agonoistiske/polemiske forhold til vitenskapen. Det er et
ekte kaos det kan oppstå noe nytt fra, trolig samtidig med en gjen/oppdagelse
av en robust motsats til det målbare og artikulerte. Men, det er nesten det
samme som å bestille et mirakel.

Work Group

Objective Enactive
This online lecture-demonstration unfolds the term ´Poetic Materiality´ within the context of designing and choreographing with Somatic Costumes. Through critiquing and applying the somatic practice of Skinner Releasing Technique, the poetics of philosopher Gaston Bachelard and the materiality of anthropologist Tim Ingold, this talk begins to map poetic and material agencies between bodies-costumes within the design-performance encounter.

Artist Talk

Objective Enactive

This talk will focus on the first outcome of Glitsch(ening) Ci(rculari)ty, a tripartite site-specific, where I am pursuing a speculative exploration of the ecology of the city, between the urban and the biological, unfolding its layers and materiality of time. The talk will end in a conversation between fellow researchers and artists in the collaborative project Urban Ecologies, where Glitsch(ening) Ci(rculari)ty, is generated from.

Presentation

Polyvocal Tongue The presentation will focus on relational ethics and polyvocality in performative text. It will also explore the use of plural languages in a play, looking at how a polylingual praxis can open up new aesthetic potential in playwrighting and in artistic research in general.

Conversation

TRANSPOSITIONS— JAR, Mette Edvardsen and modular diaries At the start, the idea for an artistic research conversation with Mette Edvardsen did not spring out of the topics shortlisted for the conference—hospitality, vulnerability and care—but a book that she had co-edited, and dropped in my shelf.

Panel Discussion

The Ethics of Vulnerability and Artistic Research

Any ethical framework must take account of the vulnerability of the human condition. This is significant in all creative endeavours – especially in artistic practice and the teaching of it – since the very act of creating something and putting it out into the world is an expression of vulnerability.